Annelies Verkruijsse
Orthopedagoog
 
Meestal verloopt de ontwikkeling van kinderen volgens plan, maar soms gaat het helemaal niet zoals verwacht. Een rekenstoornis wordt vastgesteld, er zijn aandachtsproblemen, ruzies of pesterijen. Een kind kan faalangst krijgen, slechte punten halen of gaat piekeren. Kinderen en ouders hebben dan wat hulp nodig om weer perspectief te zien.
 
 
Jokido! biedt een speelse en praktische begeleiding aan kinderen bij het oplossen van moeilijkheden bij het leren en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het kind en zijn ouders worden geïnformeerd over het probleem of de stoornis om inzicht te krijgen in het probleem en de aanpak daarvan.

Vaardigheden worden aangeleerd om de moeilijkheden te kunnen hanteren. Samen met het kind wordt gekeken wat wel goed gaat, wat er wel werkt en hoe je een stap verder kunt komen. Er wordt uitgegaan van eigen kracht van het kind en we werken in kleine stapjes naar oplossingen. Geleerde vaardigheden worden ingepast in de al aanwezige kennis en in het dagelijkse leven van het kind.

Het doel is om het kind meer zelfvertrouwen te geven en toe te werken naar een positief zelfbeeld. Het kind wordt weerbaar, haalt betere resultaten bij het leren, voelt zich prettiger. Het probleem of de stoornis vormt minder een belemmering en een beperking thuis en op school.
 
De begeleiding is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar, die hulp vragen bij hun problemen of stoornissen.
 
In het kennismakingsgesprek met de ouders en het kind bespreken we de hulpvraag.

Indien nodig en na toestemming van de ouders, wordt informatie opgevraagd bij de school en bij betrokken hulpverleners.

Eventueel aanvullend onderzoek wordt gedaan om een goede analyse van het probleem te krijgen. Voor uitgebreide ­diagnostiek wordt doorverwezen naar ­andere diensten.

Vervolgens worden de sterktes en zwaktes van het kind in kaart gebracht en een plan van aanpak voorgesteld.

Daarna volgt de individuele begeleiding van het kind met feedback naar de ouders en eventueel naar broertjes en zusjes, de leerkracht en klasgenootjes.
 
De sessies zijn op afspraak, op maat en aan huis.

 
 
Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Het tarief voor een sessie van een uur is 40 euro.

Vervoersonkosten worden aangerekend.
Prijs per kilometer is 0,25 euro.
 
 

Mijn naam is Annelies Verkruijsse, zelfstandig orthopedagoog in Antwerpen.

Het heeft altijd mijn interesse gehad hoe kinderen zich ontwikkelen in relatie met hun ouders, andere kinderen, de leerkracht en de leertaken. Maar ook hoe je kunt helpen als deze ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. Door mijn studie orthopedagogiek en vervolgopleidingen heb ik kennis opgedaan over kinderen met leer- en gedragsmoeilijk­heden.

Door te werken op scholen en begeleidings­diensten deed ik ervaring op bij het begeleiden van kinderen en ouders met speciale hulp­vragen.

Graag zet ik mijn kennis en ervaring in om kinderen en hun ouders te helpen.

 
 

Voor meer informatie of voor het
maken van een afspraak:

Annelies Verkruijsse
Orthopedagoog
Psychopedagogisch counselor

Grotehondstraat 36
2018 Antwerpen - België

www.jokido.be
info@jokido.be
GSM 0486 386 117